Wat is OLAP echt?

Online Analytical Processing (of OLAP) is een belangrijk concept in de analyse- en planningsruimte dat werd geïntroduceerd door oplossingen zoals Planning Analytics (TM1), Jedox, Infor Alea en anderen. In dit artikel behandelen we een vergelijking tussen verschillende benaderingen.

Er is niet echt een beknopte technische specificatie, maar verwijst naar database- en analysetechnologieën waarmee zakelijke gebruikers multidimensionale gegevensmodellen kunnen bouwen en deze kunnen gebruiken om effectief te analyseren en te navigeren door alle dimensies en hiërarchieën in het model. Bijvoorbeeld het analyseren van verkoopgegevens over dimensies zoals klant, tijd, verkoopvertegenwoordiger en hiërarchieën zoals klant- en regionale groeperingen.

De meest gebruikte “OLAP-tool” is waarschijnlijk de Excel-draaitabel die alle 12 OLAP-regels ondersteunt, met name wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met een OLAP-server (bijv. Analysis Services). In het begin was OLAP-functionaliteit een integraal onderdeel van client-server-gebaseerde systemen zoals Express, TM1, Essbase gevolgd door Microsoft Analysis Services en later Jedox (dat begon als een open source-project onder de naam Palo).

Wat is het nut van OLAP?

OLAP-oplossingen werden erg populair bij zakelijke gebruikers omdat ze hen in staat stelden hun vereiste analytische modellen te bouwen (meestal voor financiële use-cases) zonder zelf diepgaande IT-expertise.

Bijzonder succesvol waren oplossingen die terugschrijftransacties in realtime konden verwerken, zodat de gebruiker de resultaten van een wijziging in de gegevens onmiddellijk kon zien. Een vereiste die een integraal onderdeel is van plannings- en voorspellingsprocessen.

De evolutie

In 2005 introduceerde Microsoft het uniforme dimensionale model dat de voordelen van OLTP (“Online Transactional Processing”), typisch relationele databasesystemen en “OLAP” -databases, combineerde. Gebruikers zouden bijvoorbeeld tijdens de analyse hun eigen hiërarchieën kunnen opbouwen, in plaats van deze vooraf strikt in het model te moeten definiëren.

In 2010 werd aanvankelijk met Power Pivot en vanaf 2012 in Analysis Services Tabular de nieuwe Vertipaq-engine uitgebracht, die voor het eerst gegevensopslag in kolomvorm en in geheugenverwerking omvatte. Deze nieuwe technologie maakte – tot dan toe – ongeëvenaarde queryprestaties mogelijk met querytijden van minder dan een seconde in modellen met tientallen miljoenen records op een laptop. Het enige nadeel hier was dat terugschrijven niet wordt ondersteund.

OLAP-uitdagingen

Een uitdaging bij alle OLAP-systemen was dat er een aparte gegevensopslaglaag nodig was. Dit betekende dat IT-afdelingen naast een corporate datawarehouse -typisch gebaseerd op een relationele database- een aparte “OLAP-database” moesten beheren. De enige uitzondering hierop zijn ROLAP-systemen (relationele OLAP), deze waren echter doorgaans suboptimaal vanuit een prestatieperspectief en ondersteunden meestal geen terugschrijven. Erger dan het beheren van twee databases is het feit dat dit doorgaans complexe en tijdrovende extractie-transformatie- en laadprocessen (ETL) vereist om bijvoorbeeld de planningsgegevens in het datawarehouse te krijgen en vice versa de actuele gegevens in het planningssysteem.

OLAP van het volgende niveau

Op basis van deze uitdagingen met Acterys waren we op zoek naar een aanpak die combineerde:

  1. De voordelen van de cloud waar de benodigde services binnen enkele minuten kunnen worden geleverd zonder de noodzaak van dure interne CAPEX-infrastructuur en serviceteams
  2. Zakelijke gebruikersgestuurde modellering evenals top-down / bottom-up terugschrijven met de optie om resultaten onmiddellijk te zien zonder de noodzaak van tijdrovende verwerking
  3. Door gegevensopslag in één systeem te combineren , wordt het onderhoud van een andere OLAP-databaselaag naast het bestaande relationele datawarehouse vermeden.
  4. Naadloze integratie met toonaangevende analyseplatforms (Power BI) en zakelijke samenwerkingsstandaarden (Office, MS Teams, MS Flow, PowerApps)
Power BI Planning Consolidation Architecture
Power BI Planning Consolidation Architecture

Een uniforme backend-aanpak

De Acterys-benadering maakt gebruik van een engine die modellering beheert en terugschrijft op een beproefde, standaard relationele database op schijf of in het geheugen. Een platform dat vaak al gelicentieerd is en in gebruik is voor corporate datawarehouses. Een webgebaseerde ontwerpomgeving stelt zakelijke gebruikers in staat om de modellen en alle gerelateerde admin-aspecten te beheren en te bewerken zonder enige kennis van datawarehousing of relationele databases. Het systeem creëert automatisch het noodzakelijke optimale datawarehouse-sterschema dat is geoptimaliseerd voor analyse en planning. Het gebruik van nieuwe relationele technologieën, multi-threading en in-memory inzet garanderen extreem snelle verwerkingstijden. In tests waren we in staat om 20 miljoen terugschrijftransacties in 20 seconden te verwerken op een standaard serverinfrastructuur.

Gebruikers kunnen de benodigde logica opzetten in DAX (inmiddels een zeer veel gebruikte standaard in Excel en Power BI), SQL of de nieuwe Power Platform componenten MS Flow en PowerApps. Alle gegevens worden opgeslagen in een standaard SQL-database in de cloud of op locatie met een “Direct Query” -verbinding met de frontends, waardoor supersnelle, realtime respons mogelijk is zonder een extra opslaglaag. Alle klantinteracties vanaf elke ondersteunde fronted worden beperkt door flexibele beveiligingsrechten (lezen EN schrijven!) Tot op het niveau van een enkele cel en vastgelegd in audittrails om uitgebreide governance te garanderen. Nogmaals, in tegenstelling tot het opnieuw uitvinden van het wiel, worden gebruikers beheerd met de bestaande Windows-, Active Directory- of Microsoft-accounts.

Maak gebruik van bewezen frontends en integreer naadloos analyses

Naast de onnodige duplicatie aan de data-opslagzijde zagen we ook aan de frontend-kant ruimte voor verbetering.

In veel gevallen gebruiken gebruikers tegenwoordig een data discovery-oplossing en een apart planningssysteem. Ook bij deze aanpak zijn veel inspanningen nodig om de twee delen te integreren. Naar onze mening vermijdbaar door de marktleidende oplossing voor gegevensdetectie naadloos uit te breiden met uitgebreide planningsfuncties. Om die reden bevat Acterys een add-on voor Power BI .

Power BI’s baanbrekende, zakelijke gebruikersgeoriënteerde, “selfservice” -benadering stelt de planningsmanager in staat om binnen enkele minuten gegevensinvoerbladen te maken met alle geavanceerde visualisatie- en analysefuncties die daarnaast beschikbaar zijn, en te profiteren van naadloze inzichten en simulatie-opties met actuele EN-planningsgegevens. Een aanpak waarmee organisaties planning en prognoses in minder dan een dag kunnen implementeren: KMG

De dramatisch kortere planningscycli maken het mogelijk om prognoses in kortere tijdsintervallen uit te voeren, die op hun beurt de kwaliteit verhogen en zorgen voor up-to-date informatie waardoor organisaties veel beter kunnen reageren op relevante veranderingen in de omstandigheden.

Nu het proces zoveel effectiever en gemakkelijker te hanteren wordt, genieten de bijdragende deelnemers – die doorgaans bang zijn voor dit proces – er niet alleen meer van, maar zien ze ook echt de voordelen van de aanvullende inzichten die ze opdoen door de ultramoderne analytische kracht naast.

Power BI is geweldig, maar sommige vereisten vereisen nog steeds spreadsheetflexibiliteit. Om die reden bevat Acterys ook een Excel Add-on waarmee uitgebreid kan worden gelezen EN geschreven rechtstreeks naar de brondatawarehouse-tabellen. Dit maakt het onderhoud van spreadsheets volledig overbodig, aangezien rapporten en gegevensinvoerformulieren automatisch worden bijgewerkt op basis van de enkele versie van het waarheidsgegevensmodel.

In de volgende tabel hebben we de verschillen tussen legacy OLAP en de Acterys-benadering opgesomd

Legacy OLAP (e.g. Alea (Infor BI), Jedox,  TM1 ) Acterys Unified Dimensional Modelling 
Server
Storage Proprietary Relational Database
Multidimensional Analysis ü ü
Direct Handling of transactional records ü ü
Data Integration
One Click Connectors to Accounting Systems Some connectors available (e.g. SAP) but these require extensive customization and have a heavy price tag >$20k ü

Fully automated connectors that generate entire model with a click

API ü ü
Cloud Approach Varying. Often not natively supported or with a “pseudo cloud approach” using a virtual machine that still requires unnecessary machine and software maintenance efforts that a full cloud solution avoids. Native Cloud App, virtual machine / on premise deployment on request
Frontend
Integration with 3rd party frontends
Excel ü ü
Power BI: Power BI context aware integration e.g. planning form updates based on click in  other visuals or slicers in Power BI and vice versa ü
Calculation Language Proprietary Standard Microsoft Excel DAX, MDX
Scalability Web Reporting Limited (Jedox: Single thread core) Power BI near infinite scalability
Web Based Model Management ü ü
Time Intelligence Limited All Time Intelligence that DAX, MDX offer
Zero Suppression Resource intensive query in a multidimensional data space Simple query on existing records
Interactive dashboard elements that are interconnected and refresh on click of an object ü
SQL AND Multidimensional Access ü
User can build hierarchies on the fly without the need to predefine them in model. ü
On Premise/Cloud ü ü
Microsoft Account Integration. Users can use existing Active Directory/Microsoft Accounts without the need to maintain separate security layer ü
Workflows Custom development requiring coding and proprietary macro language knowledge Built in standard (mostly without coding knowledge) Microsoft solutions: Microsoft Flow, PowerApps
Cell based security ü ü
In-memory processing ü ü
IntelliSense (system suggests syntax and available model parameters while typing) for Excel Formulas ü
IntelliSense in calculation logic ü
Licensing
Minimum Users 5 (Jedox) 1
Average Cost Per User Per Month > USD $200 <USD $100

For further information on how Acterys can take your planning and analytics processes to the next level please contact us. We currently also offer migration incentives to legacy OLAP users (TM1, Jedox, Alea (now part of Infor), etc.) where we credit users with existing maintenance agreements and offer discounted services for migration.

Available in: Engels Duits Frans Spaans Italiaans

Related Post