Hoe u planning, prognoses en terugschrijven implementeert in Power BI

Power BI is het toonaangevende analyseplatform – met de juiste aanpak kan het worden omgezet in een uiterst veelzijdig en krachtig platform voor planning, forecasting en terugschrijven.

Momenteel zijn er 2 hoofdtypen planningsoplossingen in Power BI:

 • Visuals via webservice verbonden met een centraal model
 • Alleen visueel
 • Power BI Planning Architectures
  Power BI Planning Architectures

Client-server benadering

Deze architectuur maakt gebruik van een centraal datamodel dat het gelijktijdig terugschrijven van meerdere gebruikers ondersteunt. Opslag vindt doorgaans plaats in andere Microsoft-technologieën zoals MS SQL of SSAS of in andere propriëtaire platforms. De enige end-to-end-oplossing die die benadering gebruikt, is https://www.acterys.com . BI drill down, tooltips etc. of als het gewoon een bestaande webapplicatie is die gewoon volledig zelfstandig draait binnen Power BI (Iframe Web Apps).

Alleen visuele persoonlijke opslag

Deze categorie maakt gebruik van gegevensopslag die is gekoppeld aan de specifieke gebruiker, voor het delen van gegevens kunnen alleen worden geëxporteerd naar Excel of tekstbestanden.

Voor beide benaderingen raden we aan om de volgende vragen te beantwoorden wanneer u planning, terugschrijven en voorspellen met Power BI wilt implementeren:

1. Waar en hoe worden de planningsgegevens opgeslagen?

Planning vereist doorgaans een nauwe integratie met de systemen die de feitelijke gegevens bevatten waarmee u het plan wilt vergelijken. Voor scenario’s voor bedrijfsplanning is het relevant om naar de onderliggende technologie te kijken:

 • Worden grootschalige (> 100 gelijktijdige terugschrijfgebruikers) scenario’s ondersteund?
 • Maakt de oplossing realtime respons mogelijk, zelfs in gevallen met zeer complexe berekeningslogica?
 • Ondersteunt de oplossing in-memory verwerking van gegevens, wat doorgaans de beste manier is om topprestaties te garanderen in bedrijfsscenario’s met realtime responsvereisten.

Waarom is het relevant?

U wilt doorgaans voorkomen dat u veel moeite doet om gegevens tussen verschillende datastores te verplaatsen, vooral als ze eigendom zijn zonder ondersteuning van veelgebruikte ETL-tools en frontends. De visuele enige benadering – hierboven vermeld – is typisch gericht op simulaties door een enkele gebruiker. Omdat gegevens niet op een centrale server worden opgeslagen, is de enige manier om resultaten te delen het exporteren naar Excel-werkmappen of tekstbestanden. Een open, toegankelijk datamodel zorgt ervoor dat de zichtbaarheid van de data niet beperkt is tot Power BI, maar dat elke front-end met up-to-date datatoegang in één enkele versie van het waarheidsdatamodel kan worden gebruikt. Dit kan variëren van Excel, workflowprocessors tot elke andere rapportage- of analyseoplossing. Planning vereist realtime respons, zelfs in complexe scenario’s, om ervoor te zorgen dat de technologische benadering dit aankan.

Power BI Planning Data Integration

Power BI Planning Data Integration

2. Hoe koppelt u aan uw bestaande systemen?

Nauw verwant met het vorige punt: ga na hoe gemakkelijk het is om gegevens uit de systemen die relevant zijn in uw proces (meestal financiën / marketing) te koppelen of te integreren en of er automatisch een best practice Power BI-model wordt gemaakt (optimaal zelfs met de gegevens invoerformulieren en rapporten).

Waarom is het relevant?

Bewezen connectoren met de ERP / marketing of andere systemen helpen doorgaans om uitgebreide inspanningen om aangepaste ETL-pakketten (extractie, transformatie en laden) en voortdurende updates te schrijven, te vermijden. Zorg ervoor dat de integratie:

 • Bewezen bij een redelijk aantal klanten en bij hoge (> 50) aantallen geconsolideerde entiteiten die worden gebruikt in het plannings- / prognoseproces,
 • Omvat geautomatiseerde processen (niet alleen handmatige afhandeling van tekstbestanden) voor voortdurende updates en vereist geen aangepast project waarbij alles vanaf nul moet worden ontwikkeld. Voor meer gespecialiseerde systemen kan dit echt nodig zijn, maar algemene boekhoudsystemen, met name in het MKB, moeten worden bestreken. Houd er rekening mee dat deze integraties, zelfs voor MKB-systemen, behoorlijk complex zijn en niet moeten worden onderschat.

3. Wat is het onderliggende datamodel?

Het datamodel vormt het hart van uw planningstoepassing. Controleer of de gebruikte modelleringsaanpak:

 1. Gebruikt u in de eerste plaats een centraal model dat gelijktijdig gebruik ondersteunt?
 2. Kan het gemakkelijk worden aangepast door zakelijke gebruikers zonder specifieke IT-vaardigheden?

Waarom is het relevant?

Als u verder wilt gaan dan eenvoudige simulatie door een enkele gebruiker, is een gedeeld datamodel vereist. De voorkeurskeuze hier is dat dit model Power BI is met de optie dat je alle onderdelen ervan kunt gebruiken zoals hiërarchieën (product, klanten, etc.). Alles opnieuw creëren in een eigen planningsapp is doorgaans niet optimaal. Controleer ook of de leverancier u voorziet van de algemeen vereiste berekeningslogica (bijv. 3-wegs prognoses hieronder besproken) en kunt u uw bestaande logica in het model gebruiken, bijv. DAX-metingen?

Als functionaliteit deel uitmaakt van een propriëtaire (web) applicatie, is deze doorgaans veel moeilijker aan te passen dan oplossingen die zijn gebouwd op standaarden zoals veelgebruikte gegevensopslag, ondersteuning van workflowstandaarden zoals MS Flow, integratie met Office (bijv. Excel) productiviteit etc.

4. Hoe integreert het met Power BI?

De verschillende benaderingen verschillen sterk in de manier waarop ze Power BI integreren. Als je naar oplossingen kijkt, zorg er dan voor dat de aanpak echt de belangrijkste Power BI-functies ondersteunt en niet alleen een marketinggimmick is waarbij een legacy web-app in een iframe in Power BI draait of erger nog, een volledig aparte applicatie met een gebruikersinterface vergelijkbaar met Power BI.

Power BI custom tool tip filtering
Power BI custom tool tip filtering

Waarom maakt het uit?

Zorg ervoor dat de oplossing het volgende ondersteunt:

 • Inkomend en uitgaand filteren: een van de grootste voordelen in Power BI is interoperabiliteit: je klikt op een object en onmiddellijk passen alle andere visualisaties op het rapport zich aan dat detail aan of omgekeerd: een selectie in een Power BI-slicer filtert je planningsgegevensinvoerscherm . Het runnen van een webapp-pagina die niet echt interactie heeft of geen gebruik maakt van de kernfuncties van Power BI, is meestal slechts een compromis.
 • Power BI Drill Down: Power BI biedt volledige flexibiliteit voor gebruikers om drill-down paden precies naar behoefte te definiëren, zelfs tussen verschillende dimensies, zoals tijd en product.
 • Ondersteuning van Custom Tool-tips: de mogelijkheid om een ​​andere rapportpagina te integreren die zich automatisch aanpast aan de context van het geselecteerde object.

5. Wie heeft de leiding?

Vraag uw leverancier hoe de oplossing kan worden onderhouden.

Waarom is het relevant?

Gespecialiseerde IT-vaardigheden zijn duur en zeldzaam. U wilt doorgaans vermijden dat de oplossing technische specialisten nodig heeft (bv. Werken met eigen datastores) voor het onderhouden van algemene taken. Voortdurend modelonderhoud (toevoegen, wijzigen van modellen / elementen, mappings etc.) dient bij voorkeur te worden uitgevoerd binnen Power BI of binnen gebruiksvriendelijke web- of andere omgevingen die zijn gebouwd voor gebruik door zakelijke gebruikers.

Driver based planning in Power BI
Driver based planning logic and visual planning in Power BI

6. Beschikbare planningslogica?

Planning is doorgaans meer dan alleen het invoeren en samenvoegen van enkele planningsaannames. Naast gedetailleerde gegevens zullen gebruikers waarschijnlijk de optie nodig hebben om op geaggregeerde niveaus in te voeren en te simuleren (“Top-down”) met de optie om deze aannames op te splitsen volgens een gewenste toewijzingsmethode (bijv. Op basis van de resultaten van vorig jaar, met behulp van een bepaalde seizoensgebondenheid, enz.). Houd naast gegevensinvoer rekening met de geboden rekenlogica en uitbreidbaarheid.

Waarom maakt het uit?

Het hebben van een bewezen logica in plaats van alles vanaf nul te ontwikkelen, is cruciaal. Controleer welke opties voor gegevensinvoer en toewijzing beschikbaar zijn. Dit varieert van vraagvoorspelling tot planningslogica in drie richtingen (de relatie tussen resultatenrekening, balans en cashflow). U wilt ervoor zorgen dat basisprocessen in 3 richtingen, zoals het berekenen van de implicaties van meer inkomsten op de balans en cashflow, worden afgedekt.

User Rights Administration Write/Read in Power BI
User Rights Administration Write/Read in Power BI

7. Gebruikersrechten

Wat is het authenticatieplatform, bijvoorbeeld worden standaarden zoals (Azure) Active Directory ondersteund waar de bestaande, normale netwerkgebruikers en groepen gebruikt kunnen worden of moet je een aparte extra beveiligingslaag onderhouden in de planning app? Planning vereist niet alleen de definitie van leesrechten (wat kan ik zien) maar ook schrijfrechten (waar kan ik gegevens invoeren). Ondersteunt de oplossing dit?

Waarom maakt het uit?

Zoals met alle gegevens tegenwoordig, maar vooral in de financiële ruimte, is veiligheid van het grootste belang. Tijd verspillen met het onderhouden van extra beveiligingslagen buiten de bedrijfsnormen om is niet te rechtvaardigen. Vooral rond beveiliging is het gebruik van beproefde standaarden met uitgebreide governance-opties (MFA, biometrische gegevens (gezichtsherkenning, etc.) die door miljoenen gebruikers worden gebruikt een belangrijk aspect.

8. Bestuur

Biedt de oplossing volledige transparantie met gedetailleerde audit trails voor elke wijziging van wie gegevens heeft ingevoerd of gewijzigd tot alle wijzigingen in het gegevensmodel?

Waarom maakt het uit?

Een van de belangrijkste redenen om over te stappen van een spreadsheet naar een professionele planningsoplossing is transparantie: ondernemingen kunnen zich geen onbedoelde, ongedocumenteerde wijzigingen veroorloven zonder ze op een of andere manier bij te houden. Zorg ervoor dat deze aspecten aan bod komen.

9. Cloud EN on-premise

Zorg ervoor dat de planningsoplossing on-prem en cloudimplementatie ondersteunt.

Waarom maakt het uit?

Planningsgegevens zijn zo gevoelig als maar kan. Zelfs met de beste governance zijn veel bedrijven nog steeds niet bereid om cloudaspecten bij de oplossing te betrekken. Zorg ervoor dat beide implementatieopties worden ondersteund.

10. Kwaliteitsborging

Vanuit kwaliteitsperspectief is het belangrijk om te controleren of de oplossing wordt vermeld in de officiële Microsoft App Store voor Power BI: Appsource Only Custom Visuals en Apps die daar worden vermeld, hebben een uitgebreide kwaliteitscontrole door Microsoft ondergaan .

Available in: Engels Duits Frans Spaans Italiaans

Related Post